Консолидация и деконсолидация на товари

Консолидация и деконсолидация на товари

Консолидация на товари Консолидацията е приемането и съхраняването на товари до приемането на следваща партида товари и обединяването им в една пратка, която ще бъде изпратена до адреса на един получател. Предимство на консолидацията Чрез групажните превози се оптимизират транспортните разходи. Вместо заплащане за транспортиране на няколко по-малки пратки клиентът ще заплати веднъж за изпращането на консолидираните товари в една пратка. Освен това с консолидацията се обединяват пратки на различни клиенти за изпращане до една и съща дестинация. Услуги, предлагани от Tia Logistics за консолидация на товари Предлагаме на нашите клиенти складови помещения за съхраняване на товарите ви до оформянето… Read more

Share Button
групажни пратки

Транспорт на групажни пратки

Групажният транспорт е улеснение за клиентите, които изпращат малки пратки до дадена дестинация. Тези пратки се комбинират с други малки пратки до същата дестинация. Така изпращачите си спестяват разходите за транспорт, които биха направили, както за изпращането на цяла голяма пратка – тези разходи се поделят между изпращачите на малки пратки, включени в състава на групажната пратка.   Групажни линии Tia Logistics поддържа седмични групажни линии. С тях клиентите, подготвили малки пратки, имат възможност да ги изпратят с групажната пратка до дадената дестинация.   Обработване на малките пратки При обработването на малките пратки всяка от тях се маркира индивидуално и… Read more

Share Button
Групажни услуги на TIA Logistics

Групажни услуги и консолидация от TIA Logistics

Предимствата на нашите групажни услуги и консолидация Групажните услуги и консолидацията, които предлагаме, осигуряват по-ефективно транспортиране на вашите стоки. Предимствата, които получавате, включват: Редовно поддържане на групажни линии до редица дестинации в България, Европа и Близкия Изток Редовно предлагане на групажни услуги за вашите малки пратки, за да достигнат навреме до клиентите и партньорите ви Ниски тарифи за доставяне врата до врата Възможности за икономии при транспортирането на стоките ви, с които можете да плащате такси за складирането им Възможности да следите движението на пратките ви по всяко време през периода на транспортиране Допълнителни услуги, като обработване на митнически декларации… Read more

Share Button
Групажни услуги и ЧМР конвенцията

Групажни услуги и CMR конвенцията

CMR е конвеция, която играе главна роля в уреждането на условията на договорите за международен автомобилен превоз, както и отговорностите на изпращача, превозвача и получателя на дадена стока. Точно затова е много важно CMR товарителницата да е изрядно попълнена и всяка от трите страни по договора да е наясно с вписаните в нея неща. Благодарение на нея става доказателството за доставката на товара и то във вида, в който е бил изпратен. Въз основа на нея изпращача заплаща на превозвача за извършения превоз. За групажните услуги изрядното CMR важи с още по-голяма сила, защото в едно превозно средство има товари… Read more

Share Button