транспорт до Германия

Транспортна система в Германия

Едни от най-добре развитите сухоземни, въздушни и водни (морски и речни) пътища се намират в Германия. Транспортната й система е отлична и помага за развитието на международната търговия, която е на много добро ниво в страната.   Магистрали и шосета Шосетата са с обща дължина повече от 650 хиляди километра. В страната има над 230 000 км междуградски шосета към момента. Магистралите съставляват близо 13 000 км от общата им дължина.   Ограниченията на скоростта в Германия в населени места е до 50 км/ч. Извън население места максималната позволена скорост е до 100 км/ч. На магистралите, познати като аутобани, няма… Read more

Share Button
транспорт в Турция

Дестинация за международни превози – Турция

Транспорт в Турция Транспортът в Турция е отлично развит. Това помага на страната да се развива в някои от водещите за страната области като например туризъм и международна търговия и транспорт. Има международни летища, автомагистрали, железопътни линии, развит е и морският и речен транспорт.   Автомагистрали Турция разполага с много добри магистрали, които обаче не са обозначени отделно от пътищата. Максималната скорост за движение по тях е не повече от 120 км/ч. Магистралните пътища в Турция са модерни и нови. За шофиране по тях се заплаща пътна такса, позната още като ТОЛ.   Общата дължина на функциониращите автомагистрални пътища в… Read more

Share Button