Информация за извънгабаритни превози

Информация за извънгабаритни превози

Клиентите, които имат товари с извънгабаритни размери или тегло, могат да разчитат на Tia Logistics за организиране на превозите на извънгабаритни товари, със или без ескорт, според изискванията. Ние сме запознати с всички изисквания за транспортиране на извънгабаритни товари и тук ще резюмираме основната информация за този вид превози.   Размери на ППС с извънгабаритни товари Превозите на извънгабаритни товари се разрешават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Според правилника на АПИ, всички транспортни средства с размери извън посочените по-долу се считат за извънгабаритни. ширина до 2,55 м; хладилна част до 2,60 м; височина до 4 метра; дължина до 12 метра; дължина… Read more

Share Button
изисквания за извънгабаритни превози

Ескорт на извънгабаритни товари 

Изберете Tia Logistics за ескорт на вашите извънгабаритни товари. Нашите специалисти са запознати с всички изисквания за придружаване на такива товари и ще организират ескорта съгласно тях. Ще ви спестим проучването на информация за това, как да бъдат съпровождани вашите товари с извънгабаритни размери и/или тегло. За да може да се извърши превоз на извънгабаритни товари, за този превоз трябва да има издадено отделно разрешително за превозвача. Разрешителното се издава от Агенция „Пътна инфраструктура“.     Ето резюме на изискванията за ескорт на извънгабаритни товари. Изисквания свързани с масата и размерите на товарите По отношение на масата Долупосочените изисквания се… Read more

Share Button