превози на извънгабаритни товари

Международни извънгабаритни превози

Международните превози на извънгабаритни товари изискват не само осигуряване на достатъчно големи превозни средства, но и организиране на самите превози, със спазване на ограниченията за движение на тежки превозни средства по определени пътища и в определени часове. TIA Logistics организира извънгабаритни превози до други страни на различни видове техника – строителна, селскостопанска, както и други видове големи машини с големи размери и тегло. Използване на рампи за качване на извънгабаритните товари Извънгабаритната техника, машини и други товари имат голямо тегло и размери. За качването им в превозните средства използваме специални рампи. Така не е необходимо да се използват кранове и… Read more

Share Button
Комплексни логистични решения

Комплексни логистични решения от TIA Logistics – предимства и компоненти

За производителите и търговците логистичните решения са основна част от бизнеса им. Тези решения са комплексни, за да отговорят на необходимостта от гъвкавост и ефективност на доставките по цялата верига. TIA Logistics предлага договорна логистика според индивидуалните нужди на всеки клиент, включваща транспорт, складиране и свързани с това дейности. За всяка дейност е важно да бъде извършена в кратък срок и цената й да е възможно най-ниска. За комплексна договорна логистика TIA Logistics има опита, професионалния подход и ресурсите да удовлетвори нуждите на клиентите си.   Предимствата на персонализираната договорна логистика с TIA Logistics Интегрираните услуги в договорната логистика, осъществявана… Read more

Share Button
карнети АТА за международен превоз

Карнети АТА за временно допускане на стоки

Карнетите АТА са международни митнически документи, които се използват като гаранционни документи при временното допускане на стоки: временен внос, временен износ, или транзитно преминаване. В България те се прилагат съгласно Правилника за прилагане на Закона за митниците. България е член на Конвенцията АТА от 1964 г. Произход на съкращението АТА Съкращението е образувано от първите букви на френския израз “admission temporaire“ и английския израз “tеmporary admission“. И двата израза се превеждат като „временно допускане”. Лица, които могат да използват карнети АТА юридически лица физически лица   Условия за издаването на карнети АТА попълване във формулярите на всички данни описание на… Read more

Share Button
мита при международен превоз на стоки

Мита и тарифи при международни превози на стоки

При международен транспорт на стоки, когато те преминават през митница, се събират мита, съгласно митническата конвенция. Събирането на мита датира отдавна и представлява една от най-старите форми на събиране на данъци.   Особености на митата те се събират принудително при преминаване на митническата граница – превозвачите и търговците на стоки са задължени да ги плащат за събирането на митата превозвачите и търговците не получават никаква услуга сумите, получени при събирането на мита, постъпват в държавния бюджет.   Митнически и държавни граници Митническите граници, при преминаването на които се събират мита, могат да съвпадат с държавните граници. В някои случаи обаче… Read more

Share Button
Митнически режим при международен превоз на стоки

Митнически режим при международен транспорт на стоки

Митническият режим е важно средство за митнически контрол и за регулиране на икономиката. Той включва митническите процедури, които трябва да се приложат към всяка от превозваните стоки. В България видовете митнически режими и контрол се изпълнява от Главно управление „Митници”. Подчинени на това управление са пет митници, които осъществяват режима на внос, износ и транзит на стоки, както и останалите митнически режими.   Основни митнически режими Основните митнически режими за внос, износ и транзит включват следните дейности: контрол на вноса, износа и транзитирането на различни стоки събиране на митни такси (мита) прилагане на разпоредбите за митнически контрол   Други митнически… Read more

Share Button
комбиниран транспорт

Комбиниран транспорт за международни превози на стоки

Елементите, които са нужни, за да функционира комбинирания транспорт, се делят най-общо технологични и законодателни. Друг вариант за разделение е на национални и международни.   Международна инфраструктура Развитието на централноевропейските и западните технологии и инфраструктури са е доста добро. Превозът се извършва по суша, въздух и вода. Всеки от тези начини има своите предимства пред останалите. Но има точки по света, до които стоки и товари могат да бъдат транспортирани само чрез комбиниран транспорт – по суша и вода или по море и суша например. TIA Logistics предлага качествени комбинирани услуги, които са отлично решение за международен превоз.   Товарни… Read more

Share Button
международен въздушен транспорт

Въздушен транспорт за международна търговия

България е сред държавите в Европа, членува в Европейският съюз и е със свободна пазарна икономика. Въздушният транспорт е от изключително значение за международната търговия и превози. Играе важна роля за световната икономика. С настъпването на глобализацията значението му непрестанно нараства все повече.   Икономически връзки С помощта на въздушния транспорт се реализират икономическите връзки както на международно, така и на регионално равнище. Също така е важен фактор по отношение на развитието на туристически пазари, макар и да са отдалечени от държавите, които генерират туристи. Големият принос предполага и високи изисквания относно качеството на въздушния транспорт и дейността на предлагащите… Read more

Share Button
Системата Тир международни превози на стоки

Системата Тир международни превози на стоки

Какво представлява TIR системата? TIR е съкращение на Международен пътен транспорт. Това е международна система за транзитно преминаване през митниците. Тя е единствената универсална транзитна система, която позволява стоките да минават транзитно от страната изпращач до страната получател в запечатани товарни помещения с митнически контрол по веригата на доставката. Така се намаляват административното и финансово бреме, както и митническите такси, които са обезпечени с международен гарант.   Карнет ТИР е форма на многостранен подход: В системата участват 58 страни Управление при ниска стойност и сигурна гаранция Превоз по суша, море и въздух Сигурност по веригата за доставки Намалени забавяния и… Read more

Share Button
Митническа конвенция за международни превози на стоки

Митническа конвенция за международни превози на стоки

Чрез митническата конвенция се учредяват правилата, начина на ползване и процедурите за превоз на стоки под покритието на карнети ТИР. Тя е създадена за улеснение на извършваните международни превози на стоки и опростяване на формалностите, особено тези по преминаването на границите. България ратифицира конвенцията през 1977 г. Съгласно правилата на митническата конвенция, транспорта и спедицията са под гаранцията на Международната асоциация на превозвачите (IRU), а за България това е АЕБТРИ. Размера на гаранцията е до 50 хиляди долара, а за някои определени стоки като алкохол или тютюневи изделия над определено количество, митническите органи може да увеличат иска към гарантиращите асоциации… Read more

Share Button
международни превози

Въпроси и отговори за международните превози

Ще се опитаме да зададем и отговорим по-възможно най-добрия начин на няколко основни въпроса, свързани с международните превози на стоки и товари. Какво е ЧМР? ЧМР (CMR) е Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Тя влиза в сила за България от януари 1978 г. Може също да се каже, че ЧМР е товарителница, с която се доказва доставянето на товара в крайната дестинация. Състои се от седем части: Част 1: Оригинал, който е отпечатан в червен цвят. Предава се на изпращача след сключване на договор за превоз; Част 2: Отпечатана в син цвят. Предава се на получателя… Read more

Share Button