доставки на стоки от електронни магазини

Доставка на стоки, закупени от електронен магазин с палетни пратки

Съвременният свят вече е немислим без електронната търговия и удобствата, които предлага тя. TIA Logistics добавя към това удобствата за транспортиране на закупени от електронни магазини стоки. Собствениците на електронни магазини ще получат логистични услуги на съвременно ниво, за бързо достигане на продуктите им до клиентите, с грижи за запазване на вида и качествата на тези продукти.   Нарастването на броя на електронните магазини За фирмите електронните магазини са по-добър вариант от обикновените, затова броят на онлайн магазините се увеличава. Фирмите се ползват от удобствата на електронната търговия: Могат да съкратят разходите си за персонал. Не е необходимо да осигуряват… Read more

Share Button
транспорт на яхти

Сухопътен транспорт на яхти

Сухопътният транспорт на яхти е за предпочитане за клиенти, които все още нямат опит в управлението на тези плавателни съдове. Освен това, след закупуване на яхта втора употреба, може да се наложат дребни ремонти, преди яхтата да бъде в добро плавателно състояние.   Сътрудничество на Tia Logistics с лодкостоянки и лодкостроителници Това сътрудничество ни дава възможност да ви предложим цялостна услуга, която включва не само транспортирането на яхти, но и сътрудничество при намирането и избора им.   Транспортни средства, с които извършваме превозването Транспортът и спедицията на яхти от Tia Logistics се извършва със специализирани транспортни средства, снабдени с платформи…. Read more

Share Button
логистика

Договорна логистика

Договорната логистика ви предлага дългосрочно сътрудничество с TIA Logistics, с ежедневно обслужване и комбинирани транспортни решения на вашите пратки, съгласно сключения договор. Как ще намерим най-доброто решение за дългосрочно сътрудничество След като ни посочите какви са вашите нужди, нашите експерти ще извършат необходимите проучвания, за да установят най-доброто решение за вашата верига за доставки. Ще координираме всички логистични функции, за да спазваме необходимите срокове за доставка и грижата за вашите стоки за периода на сключения договор. Така ще можете да посветите усилията си на развитието на вашия бизнес, а ние ще се грижим за доставките на стоките ви.   Договорна… Read more

Share Button
превоз на товари по вода

Какво трябва да знаем за водния транспорт

Понятието „воден транспорт“ обхваща морският транспорт и навигацията по вътрешните водни пътища. Водният транспорт дава големи възможности, които са свързани с повишаването на ефективността и подобряването на екологичните показатели. В световен мащаб водният транспорт е с голямо значение. Той е евтин и удобен. Подходящ е както за превозване на хора, така и на товари на всякакви разстояния. Този вид транспорт активно участва в предаването на информация и превозите на стоки. Това е един високотехнологичен отрасъл, който непрекъснато се усъвършенства въз основа на постижения в сферата на технологиите. Преимущества на водния транспорт Този вид транспорт притежава специфика на скорост и товароподемност,… Read more

Share Button
Транспорт и спедиция на опасни товари

Транспорт и спедиция на опасни товари

Транспортът и спедицията на опасни товари е специализирана дейност, която в рамките на страната се извършва след покриване на изискванията регламентирани в Наредба № 40 на МТС, МВР и МОСВ за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, а в международен аспект това е регламентирано чрез Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). Фирма TIA Logistics предлага на своите клиенти превоз на опасни товари съгласно всички нормативни разпоредби със собствен специализиран транспорт и обучени шофьори. Разделение на опасните товари Клас 1 – Взривни вещества и предмети Клас 2 – Газове Клас 3 –… Read more

Share Button
Хладилен транспорт и спедиция

Хладилен транспорт и спедиция

Бързоразвалящи се стоки са хранителни продукти от растителен или животински произход, които при обикновена температура имат много малък срок на годност. Затова по-продължителното съхранение и транспортиране и спедиция на тези продукти се извършва при постоянно контролируеми нискотемпературни режими. Техният превоз се регламентира чрез Спогодба за международни превози на бързоразвалящи се хранителни стоки  за специалното оборудване при превоз (ATP). Данните в този списък са от 2013 г. за държавите, ратифицирали АТР : Фирма TIA Logistics предлага на своите клиенти превоз на бързоразвалящи се стоки със съвременни камиони, снабдени с нужното оборудване. Изисквания при превоза на товари, регламентирани в АТР По време на… Read more

Share Button
транспорт и спедиция в България

Условия за транспорт и спедиция в България

След годините на криза, напоследък се забелязва подем в превоза на товари, както вътрешния, така и международния. Подобряването на инфраструктурата и изграждането на нова, спомагат за това. За тази цел близо 2 млр. лева ще бъдат инвестирани в България по ОП „Транспорт”. Принос също има и отдаването на концесия на летища, пристанища и разрастването на индустриалната инфраструктура. България има чудесно географско разположение, които благоприятства лесния достъп до пазарите в Европа, Русия, Турция, Близкия изток и страните от ОНД. През страната ни минават 5 паневропейски транспортни коридора. Състояние на пътната инфраструктура в страната Дължината на пътната мрежа в страната е около… Read more

Share Button