БългарскиEnglishНемскиТурски
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИИзвънгабаритен транспорт

извънгабаритен транспорт

 

Услугите, които TIA Logistics извършва за превози на вашите стоки и товари, включват извънгабаритен транспорт. Ние притежаваме необходимите превозни средства и специалисти с опит в извънгабаритни превози.

 

През Декември 2017 г. Тия Логистикс бе изпълнител на голям проект, включващ 121 извънгабаритни товара. Елементите бяха извозени от пристанище Бургас до Казанлък, като те бяха с различна извънгабаритност. Превозихме дълги, тежки и широки  елементи. Най-тежките от тях бяха 70 т., най-широките - 5м и най-дългите - 15 м. Изпълнението на проекта беше голямо предизвикателство и удовлетворение за нас. В галерията може да разгледате част от процеса, както и снимки от други по-малки проекти.

 

извънгабаритни товари


Сложността на извънгабаритните превози


Извършваните от нас извънгабаритни превози са сложни задачи, поради това, че е необходимо координиране на нашите превози с Пътна полиция и АПИ. Това се налага поради изискванията на нормативната база, свързани с подготвянето на специални документи и оборудване. Затова както при извънгабаритен транспорт в пределите на Република България, така и при международен извънгабаритен транспорт, на територията на ЕС, се налага да спазваме определени изисквания.

 

извънгабаритни


Изисквания, които се прилагат при извънгабаритен транспорт в Република България


Първото изискване е за подаване на заявление образец 3, в което се описват подробни данни за извънгабаритния товар.


Изисква се също така заплащане на такси за обработването на необходимите документи за превоза и на таксите, които ще бъдат дължими за движението на превозното средство с този товар по пътната мрежа на страната. Вторият вид такси се определят от размерите и теглото на товара, Зкоито са над допустимите стойности.


Превозното средство, което ще транспортира товара, трябва да бъде снабдено с ясно видима табела „Извънгабаритен товар“. За превозно средство, което надхвърля определените по закона размери, .TIA Logistics трябвада осигури съпровождащ автомобил със знак №35, с червен флаг от ляво, и с табела „Извънгабаритен товар“.


Когато превозното средство надхвърля определени размери и маса, се изисква изготвяне на график за движение по време на превоза. Този график трябва да се съгласува с дадената служба на МВР. Самият график трябва да се изготви от комисия, съставена от експерти.


При височина на превозното средство над 4,5 м, се изисква задължително съгласуване на разрешителното за него с НЕК, с Железопътна инфраструктура и с МТИТС.

 

извънгабаритен превоз


Изисквания за извънгабаритен транспорт в пределите на ЕС


При превозите на извънгабаритни товари в страните от Европейския съюз TIA Logistics спазва изискванията, които важат за всяка страна, при преминаване през нейната територия. Тези изисквания са свързани с издаването на разрешителни за определен период, с ограничения за транспортиране на извънгабаритни товари през деня, през почивните дни. Изискванията за всяка страна са различни, но можете да разчитате на специалистите от TIA Logistics, които имат опит и информация за тези изисквания.


Годишни разрешителни се издават в страни като Франция, Германия, Австрия, Холандия, Белгия. Но те са валидни само когато извънгабаритните товари имат ширина до 3 метра и височина до 4 метра. Ако ширината и височината са по-големи, се дължи допълнителна такса.


По отношение на превозите на извънгабаритни товари през деня и през почивните дни имаме предвид в кои страни е забранено извършването на такива превози през деня, както е в Гърция, или през почивните дни, както е изискването за територията на Румъния. За превози в Германия също се изисква спазването на ограничения в определени дни за определени участъци от пътната мрежа на страната.


Попълването на точните данни в разрешителните за извънгабаритни товари
Описанието в разрешителното на данните за дължината, ширината, масата и другите стойности на извънгабаритния товар се извършва точно от TIA Logistics. Това ви осигурява защита от глоби за попълване на неверни данни.

извънгабаритен товар