Информация за извънгабаритни превози

Информация за извънгабаритни превози
Клиентите, които имат товари с извънгабаритни размери или тегло, могат да разчитат на Tia Logistics за организиране на превозите на извънгабаритни товари, със или без ескорт, според изискванията. Ние сме запознати с всички изисквания за транспортиране на извънгабаритни товари и тук ще резюмираме основната информация за този вид превози. Размери на ППС с извънгабаритни товари Превозите на извънгабаритни товари се разрешават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Според правилника на АПИ, всички транспортни средства с размери извън посочените по-долу се считат за извънгабаритни. ширина до 2,55 м; хладилна част до 2,60 м; височина до 4 метра; дължина до 12 метра; дължина на ремаркето до 12 метра; дължина на съчленено ППС до 16,5 метра. Извънгабаритни превози със заплащане само на дължима такса Ако ППС  е със следните габарити, се изисква само заплащане на съответна такса:
 • обща маса до 45 тона;
 • натоварване на ос до 30% над допустимите максимални натоварвания за ос (съгласно Наредба 11, раздел II);
 • ширина до 3,30 метра, височина до 4,30 метра, дължина до 22 метра.
Таксата е за извънгабаритно или тежко ППС, съгласно Образец №3. Извънгабаритни превози, за които се изисква разрешително Разрешително за извънгабаритно или тежко ППС се издава съгласно Образец №3 за следните ППС:
 • с обща маса над 45 тона;
 • с натоварване на ос с повече от 30% от допустимите максимални натоварвания върху ос, съгласно Наредба №11, раздел II;
 • с габарити над следните: височина над 4,30 метра, ширина над 3,30 метра, дължина над 22 метра.
Какво е необходимо за издаване на разрешително За да се получи необходимото разрешително, трябва да се подаде заявление по Образец № 3 То трябва да се попълни четливо и да има печата на фирмата, подаваща заявлението. Ако заявлението се издава на физическо лице, тогава върху заявлението трябва само да се положи подпис от това лице. Заявлението се подава лично на каса в областното пътно управление и разрешителното се получава при плащане на таксата в брой или представяне на платежно нареждане за платена по банков път такса. Каква такса се заплаща Таксата, която се заплаща, зависи от срока за обработване на документите. При обработка за до един работен ден таксата е 210 лева, ако срокът е до 3 работни дни – 140 лева, а ако е до 5 работни дни – 70 лева. Ако превозите на извънгабаритни товари са между две съседни области или между повече от две области Съгласно Наредба №11, член 14, алинея 2, ако превозите на извънгабаритни товари се извършват между две съседни области, разрешителното се издава от областното пътно управление в областта, от която тръгва ППС. Ако разрешителното се издава за превози през повече от две области, то се издава от АПИ. И в двата вида случаи разрешителните се съгласуват със съответната контролираща служба към МВР. Кога е необходимо съгласуване с основни национални институции Ако ППС за извънгабаритни превози има височина над 4,50 метра, е необходимо съгласуване с няколко основни институции:
 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Националната електрическа компания;
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Може да е необходимо съгласуване и с други институции, ако могат да бъдат засегнати и техните интереси. Съпровод на извънгабаритни ППС При по-големи габарити на ППС се изисква съпровод от един, два или повече автомобили. Необходимост от изготвяне на график за движение График за движение на извънгабаритни ППС се изисква за следните ППС:
 • с обща маса над 100 тона;
 • с ширина над 4,50 метра и дължина над 30 метра.
Свържете се с нас! Ние ще ви предоставим и допълнителна информация и ще организираме превозите на вашите извънгабаритни товари съгласно всички изисквания. Възползвайте се от опита и отличната организация на такива превози от Tia Logistics.

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички ваши въпроси
и ще подготвим индивидуална оферта!