Ескорт на извънгабаритни товари

Ескорт на извънгабаритни товари
Изберете Tia Logistics за ескорт на вашите извънгабаритни товари. Нашите специалисти са запознати с всички изисквания за придружаване на такива товари и ще организират ескорта съгласно тях. Ще ви спестим проучването на информация за това, как да бъдат съпровождани вашите товари с извънгабаритни размери и/или тегло. За да може да се извърши превоз на извънгабаритни товари, за този превоз трябва да има издадено отделно разрешително за превозвача. Разрешителното се издава от Агенция „Пътна инфраструктура“.   Ето резюме на изискванията за ескорт на извънгабаритни товари. Изисквания свързани с масата и размерите на товарите
 • По отношение на масата
Долупосочените изисквания се отнасят за извънгабаритни ППС с обща маса, превишаваща 60 тона.
 • По отношение на габаритните размери
Долупосочените изисквания се отнасят за извънгабаритни ППС, с размери по-големи както следва:
 • за ширина – над 3,50 метра;
 • за височина – над 4,70 метра;
 • за дължина – над 24 метра.
Извънгабаритни ППС с такава обша маса или габаритни размери могат да се движат при условие че имат разрешително съгласно член 8, алинея 2 от Закона за пътищата. Освен това те трябва да се съпровождат в съответствие с изискванията на раздел VI от същия закон.   Изисквания за съпровождане на ППС с по-малки габарити АПИ, както и съответната служба към МВР за контрол на движението може да изисква ескорт на ППС с по-малки габарити от посочените по-горе, ако преценят, че превозите на товарите им могат да създадат рискове за пътя, за пътните съоръжения, за участниците в движението.   Кога се изисква ескорт от два или повече автомобила АПИ може да изиска не един, а два или повече автомобила за ескорт на извънгабаритни товари в следните случаи:
 • при превози по двулентови пътища;
 • при превози в пътни условия, които се преценяват като трудни;
 • при ширина на платното за движение под 6 метра;
 • при маршрут с много интензивно движение – повече от 4000 автомобили дневно;
 • ако извънгабаритното ППС има маса на товара повече от 74 тона;
 • ако превозите се извършват с две или с повече извънгабаритни ППС.
Избор на оптимални маршрути за транспорт на извънгабаритни товари и оптимални цени на превозите Нашите специалисти ще подберат най-оптималния маршрут за всеки превоз с ескорт на извънгабаритните товари в България и чужбина. Освен това ще ви предложим ниски цени на ескорт и превози. Освен с издаването на разрешителни ще се заемем и с плащането на пътните такси по маршрута. Съпровождащите ни автомобили за ескорт на извънгабаритни товари отговарят на всички изисквания за ескортиращи превозни средства. Ако е необходимо, ще проучим маршрута, ще организираме премахване на съоръжения и пътни знаци, ако се налага това. Всички тези дейности изискват много подготвителни дейности и познаването на правилата и изискванията, свързани с ескортирането на извънгабаритни товари. Нашите специалисти имат опит в съпровождането на такива товари. Запознати сме с всички изисквания и правила и следим новостите в тази област. Свържете се с нас! Ние ще се заемем с цялостната организация на ескорта и ще ви съпровождаме по такъв начин, че да ви осигурим безпроблемно транспортиране на вашите извънгабаритни товари.

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички ваши въпроси
и ще подготвим индивидуална оферта!