TIA Logisitcs

Услуги

TIA Logisitcs

Услуги

Услуги

Какво Ви предлагаме?

Транспорт и спедиция

Грижим се за сигурното придвижване на вашия товар до желаната дестинация

Международни превози

Прелагаме международни превози и групажни услуги на стоки и товари

Групажни услуги

Разполагаме със солидна мрежа от канали за доставки на товари и съхранение.

Експресни превози

Превози в съответствие с нуждите ви за експресно транспортиране на стоки

Комплектни товари

Транспортиране на комплектни товари, независимо от техния обем и тегло

Извънгабаритен транспорт

Разполагаме със специални платформи за превоз на яхти, машини, багери, трактори, булдозери и друга техника.

Международен транспосрт

Транспорт България

Групажи Австрия

Транспорт Холандия

Транспорт Белгия

Групажи Турция

Транспорт Германия