Транспорт България

Транспорт България

Транспортът на стоки и товари като все по-необходима услуга за отделни клиенти и за търговци се улеснява от опаковането в палети. Оформените палетни единици са опаковани така, че съдържанието на товарите е добре защитено, а товаренето и разтоварването се извършват лесно и бързо.

TIA Logistics предлага транспорт на товари в палетни единици до всички дестинации в страната. Редовните ни групажни линии превозват палети,  в които се обединяват товари на отделни клиенти до запълване на обема за дадения палет. Така не се налага да чакате за извършване на транспорта, а с обединяването на малките пратки в един палет разходите за транспорта му се разделят между клиентите и цената на услугата е много изгодна.

Не е необходимо да направите заявка за цял палет

Често клиентите на TIA Logistics имат товари, които не са достатъчни за запълване на цял палет. Ако обемът на товарите ви е достатъчен за запълване само на половин стандартен палет, дори само една четвърт, направете заявка и ще обединим вашите товари с тези на други наши клиенти, за бързо изпращане до дестинацията на получаване.

Превозните средства за палетни пратки

Обикновено извършваме превозите на палетни пратки с бордови автомобили. Площта на пода на всеки е между 5 и 10 клвадратни метра. Палетите са със стандартни размери и се подреждат лесно, след като се натоварят с мотокари.

Поставяне на етикети на отделните малки пратки

Преди да се подредят върху палета, всяка от пратките се маркира с етикет. Така се улеснява идентифицирането им и обработването им след като палетната пратка достигне до крайната дестинация.

Подреждането на товарите в палетната пратка

Специалистите от TIA Logistics подреждат внимателно товарите, запълвайки цялото пространство върху палета. Така се постига цялостно уплътняване, което допълнително защитава товарите в пратката от повреди.

Когато между отделните единици върху палета остане известно свободно пространство, специалистите от TIA Logistics го уплътняват с велпапе.

Опаковане на палетните пратки

Пратките, подредени върху палета, се опаковат с найлоново фолио. Така съдържанието на палета е защитено от неблагоприятни условия в околната среда – прах, влага, и от удари.

Бързина на превозите на палетни пратки

Независимо до коя дестинация в страната трябва да достигнат вашите малки пратки, с бързото обработване с мотокари за товарене и разтоварване и с редовните групажни линии на  TIA Logistics пратките ви ще бъдат получени бързо и със запазен вид и съдържание.

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички ваши въпроси
и ще подготвим индивидуална оферта!