Международни извънгабаритни превози

Международни извънгабаритни превози
Международните превози на извънгабаритни товари изискват не само осигуряване на достатъчно големи превозни средства, но и организиране на самите превози, със спазване на ограниченията за движение на тежки превозни средства по определени пътища и в определени часове. TIA Logistics организира извънгабаритни превози до други страни на различни видове техника – строителна, селскостопанска, както и други видове големи машини с големи размери и тегло. Използване на рампи за качване на извънгабаритните товари Извънгабаритната техника, машини и други товари имат голямо тегло и размери. За качването им в превозните средства използваме специални рампи. Така не е необходимо да се използват кранове и товаренето се извършва по-лесно. Специализирани превозни средства за извънгабаритни товари Нашите превозни средства, които използваме за международни превози на извънгабаритни товари, са с голяма товароносимост и размери. Така можем да превозваме големи и тежки товари и да ги доставяме до крайните дестинации в други страни в срок. Имаме разрешителни за извънгабаритни превози за редица европейски страни За България за превоз на всеки извънгабаритен товар трябва да се издаде ново разрешително. В много от страните от ЕС разрешителните, които се издават за превози на такива товари, са годишни. Такива разрешителни се издават например в Германия, Франция, Австрия, Нидерландия, Белгия и важат за композиция, размерите и теглото на която са до определени граници. Ограничението за ширината е до 3 метра, а за височината – до 4 метра. Ако композицията за извънгабаритен превоз превишава някоя от тези граници, се заплаща допълнителна такса. В други страни, като Италия, освен че разрешителните са годишни, те важат за даден вид пътища. Съществуват ограничения и за извънгабаритните превози през почивните дни (например в Румъния) и през деня (например в Гърция). В Германия за определени дни важат ограничения за извънгабаритните превози за определени участъци от пътната мрежа на страната. Нашите служители са запознати с всички изисквания и следят и промените, ако се правят такива. TIA Logistics има опит и следи изискванията за разрешителни за европейските страни. За всеки превоз, в зависимост от маршрута, освен издадените ни годишни разрешителни осигуряваме и нови разрешителни за други страни, ако се наложи. Важно е точното попълване на данните за превозното средство При извънгабаритни превози в разрешителните трябва точно да се посочват данните за товара – дължина, ширина, маса на извъгабаритния товар. Ако в данните има неточност, се налагат глоби. Нашите служители извършват внимателно и точно попълването на разрешителните. Можете да бъдете сигурни, че всички данни се попълват коректно. Определяне на маршрутите за извънгабаритните превози Много е важно да се избере подходящ маршрут за извънгабаритния превоз. Изборът зависи от пътната инфраструктура от началната дестинация в България до крайната дестинация в другата страна, или от дестинация в чужбина до България. Още един фактор, който оказва влияние при избора на маршрута, е постигането на оптимално транзитно време. При това вземаме предвид ограниченията за движение в страни по маршрута. Периоди на спиране на превозите при международните превози При извършване на международен извънгабаритен транспорт спирания се налагат по следните причини:
  • при настъпване на тъмната част на денонощието
  • при период на максимално интензивен трафик
  • при лоши атмосферни условия с намалена видимост – под 50 метра, поради мъгла, снеговалеж, проливен дъжд
  • при образуване на поледица по участък от маршрута.
Изберете извънгабаритни превози с TIA Logistics за лесно организиране на транспорта с осигуряване на всички разрешителни и планиране на оптимален по отношение на времето и цената маршрут.

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички ваши въпроси
и ще подготвим индивидуална оферта!